Koder i display

fsFS = Frostsikring aktivert (se bruksanvisning for mer informasjon)

 

Feilkoder:

hi HI = Måler temperatur til over 45 °C.

lo LO = Måler temperatur til under 0 °C.
Mulig årsak er feil valg av gulvføler i parametermeny PA.

ol OL = Temperaturen i veggboksen har oversteget 75 °C
(overoppheting). Termostaten slår seg AV.
Den slår seg PÅ igjen når temperaturen synker
til under 65 °C, og vil da fungere som normalt igjen.

NB! Eventuell feilsøking/reparasjon må kun utføres av autorisert installatør.