Kategoriarkiv: Tips & Triks

Betjening av termostat

front-mtrns-betjening

 

Barnesikring
Hold AV/PÅ-knapp i 8 sekunder for å aktivere/deaktivere barnesikring.  OBS! Når barnesikring er aktivert så vil det ikke skje noe når du betjener termostaten. Prøv å deaktivere barnesikringen hvis din termostat ikke reagerer på betjening.

+ (Pluss)
Juster ønsket temperatur opp. Display viser innstilt verdi i 5 sekunder etter endt innstilling.
Justeringsområde er 5 – 40 ˚C.

– (Minus)
Juster ønsket temperatur ned. Display viser innstilt verdi i 5 sekunder etter endt innstilling.

+/– samtidig (trykk hold i 3 sek.)
Kobler om funksjon. (Varmeregulator eller termostat). Punktum  viser regulatormodus.

AV/PÅ
Kort trykk: Slå av/på. Når term. er avslått, vil den koble inn ved ca. 5 grader celsius (frostsikring).
NB! Gjelder kun i termostatmodus.

NATTSENKNINGFUNKSJON
Kun for nattsenk-termostat (MTRNS) Knapp holdes inne i 3 sekunder. Den grønne lysdioden lyser og viser at
tidspunkt for nattsenk er programmert. Ett kort trykk på knappen opphever nattsenk og den gule lysdioden tenner.
Termostaten går automatisk i nattsenk neste døgn.

Koder i display

fsFS = Frostsikring aktivert (se bruksanvisning for mer informasjon)

 

Feilkoder:

hi HI = Måler temperatur til over 45 °C.

lo LO = Måler temperatur til under 0 °C.
Mulig årsak er feil valg av gulvføler i parametermeny PA.

ol OL = Temperaturen i veggboksen har oversteget 75 °C
(overoppheting). Termostaten slår seg AV.
Den slår seg PÅ igjen når temperaturen synker
til under 65 °C, og vil da fungere som normalt igjen.

NB! Eventuell feilsøking/reparasjon må kun utføres av autorisert installatør.