Alle innlegg av admin

Velkommen

Velkommen til vårt support-forum. Her kan du finne tips, eller legge inn spørsmål.

OBS! Nytt forum 23. mars 2014

Innlegg fra det gamle forumet er lagt inn, så du kan finne de igjen.

OBS! Du kan ikke bruke samme brukernavn/passord som det gamle forumet. Du må registrere deg på nytt.

 Gå direkte til forumet

Betjening av termostat

front-mtrns-betjening

 

Barnesikring
Hold AV/PÅ-knapp i 8 sekunder for å aktivere/deaktivere barnesikring.  OBS! Når barnesikring er aktivert så vil det ikke skje noe når du betjener termostaten. Prøv å deaktivere barnesikringen hvis din termostat ikke reagerer på betjening.

+ (Pluss)
Juster ønsket temperatur opp. Display viser innstilt verdi i 5 sekunder etter endt innstilling.
Justeringsområde er 5 – 40 ˚C.

– (Minus)
Juster ønsket temperatur ned. Display viser innstilt verdi i 5 sekunder etter endt innstilling.

+/– samtidig (trykk hold i 3 sek.)
Kobler om funksjon. (Varmeregulator eller termostat). Punktum  viser regulatormodus.

AV/PÅ
Kort trykk: Slå av/på. Når term. er avslått, vil den koble inn ved ca. 5 grader celsius (frostsikring).
NB! Gjelder kun i termostatmodus.

NATTSENKNINGFUNKSJON
Kun for nattsenk-termostat (MTRNS) Knapp holdes inne i 3 sekunder. Den grønne lysdioden lyser og viser at
tidspunkt for nattsenk er programmert. Ett kort trykk på knappen opphever nattsenk og den gule lysdioden tenner.
Termostaten går automatisk i nattsenk neste døgn.

Koder i display

fsFS = Frostsikring aktivert (se bruksanvisning for mer informasjon)

 

Feilkoder:

hi HI = Måler temperatur til over 45 °C.

lo LO = Måler temperatur til under 0 °C.
Mulig årsak er feil valg av gulvføler i parametermeny PA.

ol OL = Temperaturen i veggboksen har oversteget 75 °C
(overoppheting). Termostaten slår seg AV.
Den slår seg PÅ igjen når temperaturen synker
til under 65 °C, og vil da fungere som normalt igjen.

NB! Eventuell feilsøking/reparasjon må kun utføres av autorisert installatør.